ENPI

ENERGETIKA - EKOLÓGIA - INVESTÍCIE
PROJEKTOVANIE - PORADENSTVO - INŽINIERING
 

KONTAKT

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

ENPI, s.r.o.

Ing. Ľuboš Majdán (riaditeľ)

Mob: 0905 608 148
Tel: 02 324 00 241
Fax: 02 324 00 242

E-mail:
enpi@enpi.sk
majdan@enpi.sk

Stránka: www.enpi.sk

KDE NÁS NÁJDETE?