ENPI

ENERGETIKA - EKOLÓGIA - INVESTÍCIE
PROJEKTOVANIE - PORADENSTVO - INŽINIERING
 

ÚDAJE

Obchodné meno :  ENPI, s.r.o.
Sídlo :   Estónska 1/A , 821 06 Bratislava
IČO:  35 860 642
IČ DPH:  SK 2020248989
Právna forma:  spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.)
Štatutárny zástupca (konateľ):  Ing. Ľuboš Majdán
Prokuristi:  Ing. Miloš Majdán, Adam Majdán
Riaditeľ:  Ing. Ľuboš Majdán
Mobil:  0905 608 148
Telefón:  02 32400 241
 Fax:  02 32400 242
 Email:  enpi@enpi.sk
 majdan@enpi.sk
 Stránka:  www.enpi.sk