ENPI

ENERGETIKA - EKOLÓGIA - INVESTÍCIE
PROJEKTOVANIE - PORADENSTVO - INŽINIERING
 

ENVIRONMENT

Systém manažérstva životného prostredia je budovaný podľa medzinárodných noriem radu ISO 14 000 a legislatívy o systéme environmentálne orientovaného riadenia a auditu.