ENPI

ENERGETIKA - EKOLÓGIA - INVESTÍCIE
PROJEKTOVANIE - PORADENSTVO - INŽINIERING
 

Energetika Automotive EnviroNment

Energia je najdôležitejšou komoditou pre ľudstvo od nepamäti, ten úžasný pocit pri pozeraní do ohňa je zakódovaný v našich génoch cez tisíce generácií. Pomáhať návrhmi
a riešeniami pri výrobe a dodávke energie v akejkoľvek forme pri dodržaní ekologických kritérií a ochrany nášho životného prostredia  je nielen našou prácou, ale aj vášňou a poslaním.

Naša práca

V našich referenciách sú obsiahnuté všetky fázy prípravy projektu, projektovej dokumentácie, zaobstaranie potrebných povolení na realizáciu a na prevádzku, poradenstvo a konzultácie pre nové investície a pre jestvujúce prevádzky v oblasti energetiky, plynárenstva a automobilového priemyslu.

Naše služby využili: