ENPI

ENERGETIKA - EKOLÓGIA - INVESTÍCIE
PROJEKTOVANIE - PORADENSTVO - INŽINIERING
 

OPRÁVNENIA

Autorizačné osvedčenia na projektovanie:   

Inžinierske stavby

-Komplexné priemyselné stavby

-Líniové vedenia a rozvody

Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb

Osvedčenia na energetickú certifikáciu:

Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov
Vykurovanie a príprava teplej vody

Výkon činnosti energetického auditora: